Lastenhoitoapu

MLL:n lastenhoitopalvelu toimii myös Muuramessa!

MLL:n lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen esimerkiksi kun

  • lapsi, vanhemmat tai vakituinen hoitaja sairastuvat
  • vanhemmat ovat työmatkalla, kokouksessa, opiskelemassa
  • vanhemmat haluavat hetken hengähtää, harrastaa tai viettää aikaa yhdessä.

MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään hoitajan. Perhe voi saada hoitajan kotiin kaikkina vuorokauden aikoina.MLL:n välittämät hoitajat

Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita ja perehdytettyjä 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL huolehtii hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta.

MLL huolehtii siitä, että hoitajiksi valittavat henkilöt ovat tehtävään soveltuvia. MLL vastaa lastenhoitotoiminnan laadusta ja ohjeistaa sekä hoitajia että perheitä.Perhe työnantajana

Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista.

Hoidosta tehdään hoitajan ja vanhempien kesken suullinen sopimus. Hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

Perhe tilaa hoitajan internetin kautta tai soittamalla alueen hoitajavälitykseen.Palkanmaksu

Perhe maksaa käteisellä lasten hoitajalle palkkana 9,00 e/tunti, puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Hoitajalle maksettava minimipalkka on kahden tunnin palkka.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna eli 18,00 e/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.
Lue lisää MLL:n lastenhoitoavusta

Tilaa lastenhoitaja